INVITE FLASH SALE IS LIVE!
सस्नेह निमंत्रण
सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष,
आमचे येथे श्री कृपेकरून
श्रीमती अंजना आणि श्री. राकेश राव यांची कन्या
चि. सौ. कां. मानसी राव
आणि
श्रीमती मीरा आणि श्री. श्याम कृष्णन यांचा सुपुत्र
चि. हरी कृष्णन
बुधवार, 15 डिसेंबर, 2021
ताजमहल पैलेस येथे कोलाबा , मुंबई
हळदी समारंभ : सकाळी 5:00
विवाह मुहूर्त : सकाळी 10:30
स्वागत : सायंकाळी 7:00 वाजता
RSVP +91 87545-50002 | Harimansi@gmail.com

WWW.WEDDINGWISHLIST.COM/MANSI-HARI

Add Text

Add Motif