PRICE DROP Deal ends this Sunday!

Learn to edit
Invite photo
श्रीमती अंजना आणि श्री. राकेश राव यांची कन्या
चि. सौ. कां. मानसी राव
आणि
श्रीमती मीरा आणि श्री. श्याम कृष्णन यांचा सुपुत्र
चि. हरी कृष्णन
यांचा
शुभ विवाह
रविवार, 15 डिसेंबर, 2019
ताजमहल पैलेस येथे, कोलाबा, मुंबई
हळदी समारंभ : सकाळी 5:00 | विवाह मुहूर्त : सकाळी 10:30 | स्वागत : सायंकाळी 7:00 वाजता
RSVP +91 99999 99999 | HARIMANSI@GMAIL.COM
WWW.WEDDINGWISHLIST.COM/MANSI-HARI

Add Text

Add Motif