PRICE DROP Deal ends this Sunday!

Learn to edit
सस्नेह निमंत्रण
सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, आमचे येथे श्री कृपेकरून
श्रीमती अंजना आणि श्री. राकेश राव यांची कन्या
चि. सौ. कां. मानसी राव
आणि
श्रीमती मीरा आणि श्री. श्याम कृष्णन यांचा सुपुत्र
चि. हरी कृष्णन
यांचा
शुभ विवाह
बुधवार, 15 डिसेंबर, 2021
विवाह स्थळ - ताज महल पॅलेस, कुलाबा, मुंबई
हळदी समारंभ - सकाळी 4 वाजता
विवाह मुहूर्त - सकाळी 10 वाजून ३० मिनिटे
स्वागत समारंभ - सायंकाळी सात वाजल्यापासून
RSVP +91 87545-50002 | HARIMANSI@GMAIL.COM
WWW.WEDDINGWISHLIST.COM/MANSI-HARI

Add Text

Add Motif