PRICE DROP Deal ends this Sunday!

Learn to edit
Invite photo
आपल्या कुटूंबियांसमवेत आपण आमच्या शुभ दिवसास उपस्थित रहावे अशी विनंती करून आम्ही आपले कृपापूर्वक आशीर्वाद मागतो
चि. सौ. कां. मानसी राव
श्रीमती अंजना आणि श्री. राकेश राव यांची कन्या
आणि
चि. हरी कृष्णन
श्रीमती मीरा आणि श्री. श्याम कृष्णन यांचा सुपुत्र
वरील विनंतीस मान देऊन अगत्य येण्याची कृपा करावी
रविवार, 15 डिसेंबर, 2019
ताजमहल पैलेस येथे
कोलाबा , मुंबई
हळदी समारंभ : सकाळी 5:00 | विवाह मुहूर्त : सकाळी 10:30 | स्वागत : सायंकाळी 7:00 वाजता
RSVP +91 99999 99999 | HARIMANSI@GMAIL.COM
WWW.WEDDINGWISHLIST.COM/MANSI-HARI

Add Text

Add Motif